baner z logiem nenufareka

Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Zarządzeniem Nr 70/2022 z dnia 14 grudnia 2022 ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wodynie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do dnia 29.12.2022r. do godz. 15:00