Komunikat w sprawie funkcjonowania żłobka-COVID19

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r., działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostaje zawieszone do dnia 18 kwietnia 2021 r. Odnośnik do rozporządzenia: https://monitorpolski.gov.pl/D2021000065301.pdf?fbclid=IwAR3W7Uv8F5PwbFDyqQ0_9uKJbAPnunX28bhVtn_9POzxRSMP5Ll8oy3gT8E