Rekrutacja na stanowisko OPIEKUNA

Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie poszukuje pracownika na stanowisko OPIEKUNA: – pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – od dnia 1 kwietnia 2022 r. Kandydaci ubiegający się o stanowisko, powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 4…

Rekrutacja na stanowisko OPIEKUNA

Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie poszukuje pracownika na stanowisko OPIEKUNA: – pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – od dnia 1 września 2021 r. Kandydaci ubiegający się o stanowisko, powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 4…