baner z logiem nenufareka

Rozkład dnia

7:00 – 8:00 Przyjmowanie dzieci:

 • zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań,
 • zabawy ruchowe integrujące całą grupę,

8:00 – 8:15 Toaleta, czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

 • wdrażanie elementów higieny osobistej
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych

8:15 – 8:45 Śniadanie:

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,

8:45 – 9:00 Toaleta, czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

 • wdrażanie elementów higieny osobistej
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych

9:00 – 10:00 Zabawy edukacyjno – rozwojowe:

 • zajęcia zorganizowane stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka
 • zabawy plastyczne
 • zabawy rytmiczne
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy

10:00 – 10:15 II śniadanie

10:15 – 11:15 Pobyt na świeżym powietrzu:

 • zabawy ruchowe
 • spacer
 • w razie niepogody zabawy dowolne w sali organizowane przez opiekunki

11:15 – 11:30 Toaleta, czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych,

11:30 – 12:00 Obiad II danie:

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,

12:00 – 14:00 Sen lub leżakowanie:

 • słuchanie czytanych bajek,
 • słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej,

14:00 – 14:15 Pobudka, czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych,

14:15 – 14:45 obiad (zupa):

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,

14:45 – 15:30 Zabawy tematyczne, rozwijające indywidualne zdolności dzieci:

 • zabawy rytmiczne,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,

15:30 – 15:40 Toaleta, czynności higieniczne i pielęgnacyjne:

 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych,

15:40 – 16:00 Podwieczorek:

 • karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,

16:00 – 17:00 Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domu:

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunkami.