baner z logiem nenufareka

Rola „Nenufarka”

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.” – J. Korczak

Przyświecające nam idee to: indywidualny rozwój dziecka, kreatywność, bezpieczeństwo i zaufanie.

Pierwsze 3 lata w rozwoju dziecka są niezwykle istotne, warto więc jak najlepiej je wykorzystać. Każde dziecko uczy się we własnym tempie. W „Nenufarku” tworzymy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Zdajemy sobie sprawę, że w ciągu pierwszych lat życia rozwija się około 50% zdolności do uczenia się. W naszym żłobku chcemy rozwijać u dziecka wrażliwość artystyczną oraz estetyczną, która pozwoli w przyszłości stać się ludźmi kreatywnymi i otwartymi. Będziemy dążyć do ulepszenia wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzięki planom pracy z dziećmi, w których proponujemy m.in. zabawy, gry, aktywną organizację czasu wolnego będziemy rozwijać naturalne predyspozycje dzieci.