baner z logiem nenufareka

Rekrutacja na stanowisko OPIEKUNA

Gminny Żłobek „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie poszukuje pracownika na stanowisko OPIEKUNA: – pełny wymiar czasu pracy (1 etat) – od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko, powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz wymagane kwalifikacje należy składać do dnia 9 marca 2022 r. (środa) do godziny 16:00 w Gminnym Żłobku „Nenufarek” (Seroczyn, ul. Siedlecka 1).